Uprzejmie informujemy, że w dniach od 15 do 29 lipca br., na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa: Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R). Zwracamy się z gorącą prośbą o udział w badaniu.

Dostarczy ono informacji o tym jak oceniana jest koniunktura w gospodarstwach rolnych oraz jak rolnicy prognozują sytuację w gospodarstwach rolnych.

Więcej informacji nt. badania znajduje się na stronie https://zielonagora.stat.gov.pl/…/badanie-koniunktury-w…