Długo czekamy na fizjoterapię poza samym Wińskiem, to jest w Krzelowie i Głębowicach. Najpierw covid krzyżował plany, a potem związane z tym problemy kadrowe spowodowały, że dopiero teraz ruszamy z programem pilotażowym w Krzelowie. Jego kontynuacja zależy przede wszystkim od tego, czy będą pracownicy: zarówno fizjoterapeuta jak i pielęgniarki.
Jak mówi Elżbieta Magda, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wińsku, Ośrodek  Zdrowia w Krzelowie jest drugą, co do wielkości jednostką organizacyjną SP ZOZ w Wińsku, skupia także, zaraz po Wińsku, największą ilość zapisanych pacjentów.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzelowie.

Budynek Ośrodka Zdrowia w Krzelowie.

Gabinety fizjoterapii, w których wcześniej mieściła się poradnia ginekologiczno-położnicza i punkt szczepień,  zostały wyremontowane i wyposażone w specjalistyczny sprzęt.
Dzięki temu, z zabiegów mogą korzystać bezpłatnie pacjenci zadeklarowani w ośrodkach zdrowia w Krzelowie, Wińsku i Głębowicach. Pozostali również mogą korzystać z zabiegów, ale za odpłatnością.
Proponowane zabiegi to: laseroterapia, ultradźwięki/fonoforeza, naświetlania lampą sollux, zabiegi z wykorzystaniem prądów leczniczych, masaż suchy, kinezo-terapia (Narodowy Fundusz Zdrowia nie finansuje zabiegów.)

Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numer 792 366 600. Podczas rejestracji zostanie wyznaczone spotkanie, na którym podane zostaną dokładne terminy zabiegów.