Granty PPGR dla dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych. Gmina Wińsko dostaje maksymalną kwotę, która pozwoli zakupić sprzęt komputerowy dla wszystkich, którzy złożyli wnioski i zakwalifikowali się do programu.

Po raz kolejny Gmina Wińsko otrzymała dofinansowanie w ramach Projektów Polska Cyfrowa. Tym razem 579 600,00 zł otrzymane z programu Granty PPGR zostanie przeznaczone dla dzieci i wnuków byłych pracowników PGR z terenu gminy Wińsko. Środki finansowe alokowane będą na zakup 180 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem i ubezpieczeniem zakupionego sprzętu. Głównym celem programu jest wsparcie w rozwoju cyfrowym oraz w realizacji nauki zdalnej przez uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. Należy podkreślić, że wszyscy beneficjenci z terenu gminy Wińsko wnioskujący o wparcie,  je otrzymają.  Wniosek naszego samorządu został w 100 % rozpatrzony pozytywnie. W kolejnym etapie  nastąpi podpisanie umowy z ministerstwem oraz rozpoczęcie procedury przetargowej. Wszystkim wnioskującym dalsze informacje zostaną udzielone w ponownym etapie realizacji programu.
Na komputery trzeba jeszcze trochę poczekać, ale tylko tyle, ile wymaga prawo.