Od września rusza nowy projekt Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu pt. „Zawód Żołnierz”. Celem projektu jest popularyzowanie wizerunku Sił Zbrojnych oraz jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej, jako atrakcyjnego i innowacyjnego miejsca do podjęcia pracy i służby oraz rozwoju kariery zawodowej wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Więcej informacji na stronie: Wojskowe Centrum Rekrutacji we Wrocławiu