KOMUNIKAT 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 852/20041 gospodarstwach utrzymujących zwierzęta należy używać do ich pojenia wyłącznie wody pitnej i lub czystej wody.

Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że w aktualnej sytuacji związanej z ustalaniem przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze oraz w związku ze skutkami tego zdarzenia Wojewodowie: Lubuski, Dolnośląski oraz Zachodniopomorski wydali rozporządzenia zakazujące korzystania m.in. z wód Odry m.in. w celu pojenia zwierząt, w tym zwierząt gospodarskich.

LINK:

Rozporządzenie porządkowe  nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  12 sierpnia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz.4043):