Wyszęcice
Sołtys: Kamilla Wójcik
Rada sołecka: Bronisław Mańkowski, Ewa Wilk
Kontakt: Wyszecice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 284