Żłobki:

  • Publiczny Żłobek w Wińsku,  ul. Nowa 2 , 56-160 Wińsko
  • Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Iwnie, Iwno 6, 56-160 Wińsko
  • Publiczny Żłobek w Wińsku z filią przy ul. Szkolnej 4, ul. Szkolna 4, 56-160 Wińsko
  • Publiczny Żłobek w Wińsku z filią w Głębowicach, Głębowice 10, 56-160 Wińsko

Dane kontaktowe żłobka:

zlobek@winsko.pl
zlobek.sekretariat@winsko.pl

tel. 576 810 907

Facebook Żłobków w Gminie Wińsko