Sezon rozliczeń z fiskusem za 2022 r. właśnie się rozpoczyna. W tym roku na złożenie zeznania PIT-37, PIT-36, PIT-36L czy PIT-37, PIT-28, PIT-16A mamy czas do 2 maja 2023 r. Mieszkałeś w 2022 roku w gminie Wińsko? Rozlicz deklarację PIT w naszej gminie. Twoje pieniądze wrócą do Ciebie w postaci nowych inwestycji. Roczny podatek dochodowy PIT nie trafia w całości do skarbu państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony.

 

 

 

 

Płacę podatki tam, gdzie mieszkam                                                                                                  

im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (składając deklarację wskazując gminę Wińsko jako miejsce zamieszkania i dołączając Formularz ZAP-3), tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci, inwestycje w sport i kulturę, poprawa jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna…).
Niestety wiele osób faktycznie mieszkających w gminie Wińsko nie wpisuje aktualnego miejsca zamieszkania na terenie gminy przy składaniu zeznania podatkowego. Ich podatki trafiają do innych gmin, z których infrastruktury nie korzystają. Co tym samym uszczupla budżet gminy i możliwości inwestycyjne. Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy – jak to zrobić?

 

Wystarczy w zeznaniu rocznym PIT:

  • wpisać adres Urzędu Skarbowego właściwego dla danej gminy
  • wpisać aktualny adres zamieszkania w GMINIE WIŃSKO;
  • wypełnić bezpłatnie zgłoszenie aktualizujące ZAP-3 w części dotyczącej miejsca zamieszkania i dołączyć je do zeznania podatkowego;
  • przesłać elektronicznie lub złożyć osobiście swoje zeznanie roczne PIT wraz ze zgłoszeniem aktualizacyjnym ZAP-3

Pamiętajmy, że każdego roku z budżetu państwa ponad 38% wpływów z naszego podatku dochodowego powraca do gminy, którą wskażemy w zeznaniu podatkowym. Środki te mogą być przeznaczone między innymi na rozbudowę infrastruktury technicznej i drogowej, szkoły i przedszkola, transport lokalny, rozwój kultury, sportu i rekreacji.

Jakość życia w naszej gminie w znacznym stopniu zależy od nas samych dlatego, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaktualizuj swoje dane w zeznaniu podatkowym i wpisz gminę Wińsko jako swoje miejsce zamieszkania.