Loga programu

 

UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 41 890 ZŁ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE FIRMY!!!

Jeżeli mieszkasz na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu

Wsparcie dla Przedsiębiorczych!!!

W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział 240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:

  • osobami bez zatrudnienia tj.: osoby powyżej 50 r.ż., kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, zarejestrowane lub nie w Urzędzie Pracy;
  • ubogimi bezrobotnymi;
  • biernymi zawodowo;
  • osobami które utraciły zatrudnienie po 1 marca ;
  • osobami pracującymi na umowy krótkoterminowe;
  • zamieszkującymi teren województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie;

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Okres realizacji projektu: maj 2021 r. – czerwiec 2023 r.

Biuro Projektu:

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno–Zdrój, pokój A 213 (II piętro) Telefon: 74 64 80 416, 74 64 80 400 lub +48 607731800

www.darr.pl; e-mail: monika.starzyk@darr.pl

Więcej informacji: www.darr.pl/projekt-wparcie-dla-przedsiebiorczych/#more-812