Wrzeszów
Sołtys: Wioletta Grześkowiak
Rada sołecka: Magdalena Baranowska, Teresa Myszkowska
Kontakt: Wrzeszow@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 68