Wójt Gminy Wińsko informuje o obowiązujących zasadach szacowania strat suszowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami producenci rolni poszkodowani w wyniku suszy, dokonują zgłoszenia wniosków o oszacowanie szkód za pośrednictwem publicznej aplikacji, która umożliwia weryfikację zgłoszeń z  zasięgiem klimatycznego bilansu wodnego (KBW) i ustalonym poziomem strat w plonach.

Zatem wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.

Podstawą do rozpoczęcia procesu szacowania strat w wyniku suszy jest założenie przez producenta rolnego profilu zaufanego. Logowanie do aplikacji i podpisywanie wniosku, odbywa się właśnie za pomocą profilu zaufanego.

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są w aplikacji automatycznie weryfikowane z danymi:

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, tj. danymi z e-Wniosku Plus w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt w zakresie liczby zwierząt wpisanych  do  Portalu IRZplus,

– Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG)  w zakresie zasięgu i procentowych strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę wynikających z prowadzonego przez IUNG Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej.

Automatyzacja procesu umożliwia potwierdzenie  danych z dostępnych baz danych.

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, ze. zm.)

– Zmiana dotycząca aplikacji publicznej służącej do szacowania strat suszowych została wprowadzona

ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego  zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1009).