Wińsko
Sołtys: Ryszard Kisielewicz
Rada sołecka: Leokadia Borodacz, Maria Stawiska, Piotr Hałasiewicz, Alicja Kosińska – Pala
Kontakt: WinskoPolna@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 1645