STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. jako wykonawca zadania „Remont drogi wojewódzkiej nr 334 odcinkami Krzelów- Konary w km 25+100- 28+000, Moczydlnica Dworska w km 31+860 – 32+340”, informuje, że w dniu 10.10.2022 r. zostanie wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu.

Dla obu odcinków drogi wojewódzkiej 334 został wyznaczony objazd drogą krajową nr 338 pomiędzy m. Wińsko a skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 334 w m. Moczydlnica Dworska. Trasę objazdu wyznaczono za pomocą oznakowania tablicami.

Zamknięcie drogi Krzelów- Konary- Moczydlnica Dworska z powodu remontu, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników ruchu.

Całkowite zamkniecie drogi przewidywane jest do grudnia  2022 r.

 

Mapa objazdu