Każdy mieszkaniec  naszej gminy, który przyjął lub ma zamiar przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach  proszony jest  o kontakt. W tym celu utworzyliśmy  specjalną infolinię w języku ukraińskim i rosyjskim 534 441 719, oraz w języku polskim 882 008 988.

Prosimy o  przekazywanie wyłącznie ważnych  informacji o przyjętych uchodźcach, które będą  niezbędne do weryfikacji  ich bieżących potrzeb. W celu zapewnienia niezbędnej pomocy do każdej zgłoszonej osoby będzie oddelegowany pracownik  Urzędu Gminy Wińsko.

https://www.facebook.com/jolanta.krysowata/videos/473510191101779