Urząd Gminy w Wińsku informuje o zmianie terminu odbioru odpadów komunalnych z rejonu IV (Chwałkowice, Jakubikowice, Baszyn, Domanice, Moczydlnica Klasztorna, Młoty, Konary, Boraszyce Małe, Słup Łazy, Rogów Wołowski, Wrzeszów).
Odbiór odpadów zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne) odbędzie się w poniedziałek 20.12.2021r., a nie jak pierwotnie planowano w piątek 24.12.2021r.