Z uwagi na zachowanie warunków sanitarnych, w związku z pandemią przetarg na działki w Orzeszkowie odbędzie się o godz. 11 (21 kwietnia 2021) w siedzibie GOSTIR-u przy ulicy Piłsudskiego 33.