Od godz. 08:00 dnia 05.08.2021 do godz. 09:00 dnia 06.08.2021 mogę wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wód.
Obszar: Zlewnie dopływów Odry (dolnośląskie)
Przebieg: W zlewniach dopływów Odry wystąpi wzrosty stanów wody, lokalnie do strefy stanów wysokich, w zlewniach Nysy Kłodzkiej,
Oławy, Ślęzy i Bystrzycy możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych i miejscami osiągnięcie stanów alarmowych
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%.