Urząd Gminy w Wińsku informuje, że mieszkańcy ulic: Piłsudskiego, Słonecznej, Wschodniej, 8-go Maja, Robotniczej, Akacjowej, Spokojnej proszeni są o odbiór zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022.
Zawiadomienia można odbierać w godzinach otwarcia Urzędu Gminy, a we wtorek, 28 grudnia, do godz. 17.
Prosimy o odbiór do końca tygodnia, do 31 grudnia 2021. W sylwestra Urząd Gminy w Wińsku jest czynny do godz. 13.