Turzany
Sołtys: Adrian Wawrzyniak
Rada sołecka: Kazimierz Stachurski, Stanisław Tolisz, Kazimierz Gładysz, Katarzyna Tolisz
Kontakt: Turzany@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 112