Gmina Wińsko uzyskała środki z RPO WD 2014-2020 na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4”

Wartość przyznanego dofinansowania: 740 785,98 zł

Zakładana wartość całej inwestycji: 871 512,91 zł

Celem Projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną budynku Żłobka wraz z zastosowaniem OZE. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości powietrza poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń z obiektów publicznych, w wyniku zmniejszenia rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach użyteczności publicznej. Ponadto Projekt ma na celu poprawę standardu życia mieszkańców i poprawę stanu powietrza w Obszarze Interwencji Doliny Baryczy. Są to przesłanki wpisujące się wprost w zasadę zrównoważonego rozwoju, ponieważ inwestycja jednocześnie wpływa na poprawę środowiska naturalnego.

Tak prezentuje się budynek przed termomodernizacją: