WSPANIAŁA WIADOMOŚĆ!

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 25.10.2022 r. w sprawie wykorzystania środków pozostałych do rozdysponowania w ramach poszczególnych działań ROP WD 2014-2020 informujemy, że zwieszone zostało dofinansowanie na realizację inwestycji pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznego Żłobka w Wińsku z filią przy ul. Szkolna 4”

 

Maksymalna kwota zwiększenia dofinansowania projektu wynosi: 337 336,32 zł

Po zmianie wartość projektu wygląda następująco:
Dofinansowanie: 1 078 122,30 zł
Całkowita wartość projektu: 1 268 379,18 zł

 

Poniżej przedstawiamy ulotkę promocyjną dotyczącą naszego projektu: