Tak to robimy w Gminie Wińsko…

Poprzedni, 2020 rok stał pod znakiem inwestycji drogowych. Wykonaliśmy łącznie ponad 17 km dróg na terenie gminy. W tym roku największą inwestycją, którą Gmina Wińsko przeprowadziła w oświacie to budowa nowoczesnej sali gimnastycznej w Orzeszkowie, na które pozyskaliśmy rekordowe 95% dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie jesteśmy na etapie odbioru końcowego i pozwolenia na użytkowanie od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Za kilka tygodni sala zacznie tętnić życiem.

 

Wizyta Premiera RP, nowe inwestycje, miliony pozyskane z różnych źródeł, duże i małe imprezy – tak w jednym zdaniu można podsumować rok 2021.

 

W tym roku natomiast mieszkańcy Staszowic doczekali się nowej drogi, aż do granicy gminy w kierunku Raszowic. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nowa droga powstała także w Rajczynie. Na jej budowę pozyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych UMWD.

Rozpoczęliśmy także wyczekiwane remonty dróg w samym Wińsku. Ulica Polna ma już nową nawierzchnię.

Wymieniliśmy starą i niewydolną sieć wodno-kanalizacyjną w ulicach: Przemysłowej i Spokojnej. Dotychczasowe prace zostały sfinansowane z budżetu Gminy Wińsko.
Teraz czekamy na możliwość pozyskania środków na odtworzenie nawierzchni zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.
Za pieniądze pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW) wykonaliśmy remonty rowów gminnych w Aleksandrowicach.
Jakubikowice mają nowe miejsce do spotkań (plac zabaw, grill, wiata, miniboisko), a Konary nowy wodociąg, na który otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
Kąpielisko na zalewie Słup zostało wyposażone w nowe toalety, ławki, kosze, grille, miejsca na ogniska, a Pastorówka w miejscowości Słup odzyskała dawny blask. Prace zostały dofinansowane przez Lokalną Grupę Działania Krainy Łęgów Odrzańskich.

Gmina pozyskała środki z RFIL przeznaczonych dla gmin popegeerowskich na świetlice w Smogorzowie Wilk., Brzózce i Białawach Małych. Zmodernizowaliśmy świetlicę i plac zabaw  w Łazach.
Zdobyliśmy pieniądze z programu ministerstwa rodziny „Za życiem”. Dzięki temu w przepięknym budynku w Smogorzowie 13 powstaną dwa pierwsze mieszkania chronione dla osób z niepełnosprawnościami, które potrzebują na co dzień wsparcia, ale mogą mieszkać same.  Z Banku Gospodarstwa Krajowego pozyskaliśmy 80% dofinansowania na remont kolejnych domów: w Łazach, Smogorzówku (obok dworu) i Białawach Małych.

Ogromne środki na poprawę jakości wody i kanalizację popłynęły do nas w tym roku: 1 300 000 na SUW Węgrzce ze środków RFIL, 6 840 000 zł z Polskiego Ładu na rozbudowę i modernizację systemu zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców Gminy Wińsko, (całość zadania szacuje się na 7 200 000 zł), 4 000 000 zł na modernizację kanalizacji w gminie. Warto zaznaczyć, że zakończyliśmy i rozliczyliśmy dofinansowanie z PROW na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wińsko etap II.

Od jesieni kierowcy samochodów ciężarowych mogą pozostawiać swoje auta na terenie postojowym w Gryżycach.

Przy szkole w Wińsku kolejny nowy parking i bezpieczne przejście dla pieszych, (dofinansowanie z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej UMWD), nowy plac zabaw przy przedszkolu i nowe ogrodzenie całego kompleksu.

Nowy plac zabaw powstał także przy szkole w Głębowicach.

Nowoczesnym i energooszczędnym budynkiem stanie się żłobek przy ul. Szkolnej (mała szkoła). Nowy dach, ocieplenie i elewację, panele fotowoltaiczne powstaną dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na 2014-2020.

Budynek żłobka przy ul. Szkolnej.

Ubyło kilka dzikich wysypisk śmieci. Z pieniędzy pozyskanych z RFIL zlikwidowaliśmy wysypiska śmieci w: Kozowie, Krzelowie i Stryjnie. Czeka nas drugi etap prac.
W ciągu roku zebraliśmy i zutylizowaliśmy ponad 64 tony azbestu. Stało się tak dzięki dofinansowaniu z WFOŚ i GW we Wrocławiu. Pozyskaliśmy dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na utylizację odpadów pochodzących z działalności rolniczej (zadanie będzie zrealizowane w 2022 roku), a w tym roku rolnicy mogli oddać folie rolnicze za symboliczną opłatą.
Dzięki środkom z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego udało się utworzyć połączenia busowe wewnątrz gminy.

Przybyło nam również nowych mieszkańców. Zaprosiliśmy kilka rodzin repatriantów, a z Ukrainy sprowadziliśmy 12-osobową rodzinę Barnusiów, która zamieszkała w Głębowicach.

Po wielu latach starań udało się przejąć od Lasów Państwowych teren przy Cmentarzu Żydowskim w Wińsku, a także lasek przy Starych Ogrodach.

Realizowaliśmy także projekty, które są niewidoczne, ale bardzo istotne. Jesteśmy w trackie opracowywania gminne ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami, na ukończeniu jest nowe Studium dla całej gminy. Będzie ono podstawą do stworzenia nowego Planu Przestrzennego dla całego obszaru.
Gmina Wińsko, a właściwie Budków, był gospodarzem Konferencji Lokalnej Grupy Działania Krainy Łęgów Odrzańskich.

Ruszyliśmy z pracami nad Strategią i Programem Rewitalizacji gminy Wińsko.
Nie zapominajmy, że jako mieszkańcy doskonale spisaliśmy się podczas Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.

Rok 2021 to powrót do spotkań i imprez. Po przerwie odbyły się: Dni Wińska, Bieg Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy (nową trasą Białków – Głębowice), Dożynki Gminne, a także mniejsze festyny.

„Przyborowianki” i „Fajne Babki z Baszyna” – dwa Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowały akcje szczepień, które okazały się ogromnym sukcesem, a Gmina Wińsko otrzymała nagrodę w wysokości 1 mln zł za największy wzrost liczby osób zaszczepionych w gminie.

Warto przypomnieć, że w tym roku zyskaliśmy dwa owe sołectwa: Naroków z sołtys Martą Osowską i Rogówek, gdzie wybory wygrała Anna Amrogowicz. Nowych sołtysów mają trzy wsie: Kozowo – Tomasza Bieńko, Budków – Ewelina Korzeniowska i Piskorzyna – Agnieszka Beśka.

Działalność mimo przeszkód pandemicznych rozwija GOK i GOSTiR. Tętni życiem Srebrna Podkowa (Senior+) i Wyspa Skarbów (Maluch+). Zresztą, sami zobaczcie…