Na wjeździe do miejscowości Budków w pasie drogi gminnej i powiatowej wystąpiły szkody wyrządzone przez bobry. Pracownicy Urzędu Gminy, pani Sołtys i lokalny wykonawca wspólnie szukali rozwiązania tego problemu. Obecnie trwają ustalenia dotyczące naprawy i wyceny szkód.