Świetlica Wiejska w miejscowości Turzany  12, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -60 osób