Świetlica Wiejska w miejscowości Krzelów 86, 56-16 0 Wińsko

ilość miejsc -100 osób