Staszowice
Sołtys: Józefa Szataniak
Rada sołecka: Renata Machalska, Marek Szataniak
Kontakt: Staszowice@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 48