Malownicze Domanice i Moczydlnica Klasztorna mogą stać się Waszym miejscem na ziemi.

Działka w Domanicach.

Działki w Domanicach.

Działka w Domanicach.

Działki w Domanicach.

 

Działki w Moczydlnicy Klasztornej.

Działki w Moczydlnicy Klasztornej.

 

Działki w Moczydlnicy Klasztornej.

Działki w Moczydlnicy Klasztornej.

Coraz mniej czasu pozostało na decyzję o zakupie działki budowlanej w Domanicach i Moczydlnicy Klasztornej.
Do 17 stycznia 2022r. należy wpłacić wadium, które jest zwracane lub zaliczane na poczet zapłaty za działkę.

Wyciąg z ogłoszeń Wójta z grudnia 2021r.