Smogorzów Wielki
Sołtys: Jarosław Kozak
Rada sołecka: Piotr Mądry, Tadeusz Kubiak, Monika Augustyniak, Marek Pogwizd
Kontakt: SmogorzowWielki@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 184