RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O REKOMENDACJE DO STYPENDIÓW POMOSTOWYCH 2022/2023
Maturzysto, staraj się o stypendium pomostowe na studia
Fundacja Edukacji Międzynarodowej (FEM) z Wrocławia ogłasza nabór wniosków o rekomendacje do Programu Stypendiów Pomostowych.
Tegoroczni maturzyści mogą uzyskać stypendia w wysokości 7000 zł na I rok studiów. Wnioski można składać do 5 sierpnia 2022.
Konkurs adresowany jest wyłącznie do osób zamieszkujących w małych dolnośląskich miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, które w tym roku zdały maturę.
Wnioski oraz regulamin konkursu można pobrać na stronie internetowej   https://www.fem.org.pl/stypendia-pomostowe
Tylko posiadając rekomendację Fundacja Edukacji Międzynarodowej – Foundation of International Education maturzyści mogą wystąpić z wnioskiem o Stypendium Pomostowe do Fundacja Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Warunkiem otrzymania stypendium jest złożenie wniosku o rekomendację (z wymaganymi załącznikami) do FEM, a po potwierdzeniu jej uzyskania – złożenie wniosku on-line do ogólnopolskiego organizatora FEP  https://www.stypendia-pomostowe.pl/
Przy udzielaniu rekomendacji będą brane pod uwagę wyniki matury oraz sytuacja materialna kandydata. Aplikować mogą jedynie tegoroczni abiturienci już przyjęci na dzienne studia wyższe na państwową uczelnię (za wyjątkiem uczelni służb mundurowych).
💰FEM finansuje 25% wartości każdego stypendium, dzięki dotacji ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „zDolny Śląsk”. 75% stypendiów pomostowych finansowane jest przez ogólnopolskiego organizatora FEP ze środków od jej sponsorów, w tym: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Bank Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji BNP Paribas.
Informacje o konkursie dostępne są również na Facebooku FEM