Z powodu remontu drogi powiatowej 1113D na odcinku Smogorzów Wielki – Rudawa zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu na ww. trasie.
Planowany termin prowadzenia prac: 15 lipca – 31 grudnia 2024 r.

Informacje w sprawie tymczasowego zamknięcia drogi z powodu układania nawierzchni bitumicznej zostaną przekazane po uzyskaniu informacji od wykonawcy.

Schemat objazdu Smogorzów Wielki – Rudawa (945 KB, PDF)