W związku z pismem Starostwa Powiatowego informujemy, że  na terenie Powiatu Wołowskiego  funkcjonuje  nieodpłatne punkty pomocy prawnej i nieodpłatne poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji.

Więcej informacji znajdziecie państwo na w Biuletynie Informacji publiczne Powiatu Wołowskiego oraz na stronie Powiatu Wołowskiego.

https://bip.powiatwolowski.pl/artykul/41/21/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego

https://bip.powiatwolowski.pl/artykul/41/21/punkty-nieodplatnej-pomocy-prawnej-oraz-nieodplatnego-poradnictwa-obywatelskiego