Uwaga hodowcy drobiu!!!!

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii rozesłał 17 stycznia pismo dotyczące przeciwdziałania wysoce zjadliwej ptasiej grypie HPAI.

Podczas kontroli gospodarstw utrzymujących drób w obszarach zwietrzonych i zagrożonych  można stwierdzić, że większość hodowców stosuje się do nakazów i zakazów obecnych  w rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego tutaj:Rozporzadzenie-nr-1-WD-z-dnia-2.01.2023-r.-w-sprawie-zwalczania-HPAI-na-terenie-powiatow-wolowskiego-gorowskiego-i-trzebnickiego. Jednak w miejscowościach powiatu wołowskiego położonych poza obszarem zapowietrzonym i zagrożonym  w dalszym ciągu większość osób utrzymujących drób wypuszcza go poza kurniki, łamiąc jednocześnie zapisy rozporządzenia nr 1 z dnia  2 stycznia  2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie informuje jednocześnie, że z dniem dzisiejszym  tj. 17.01.2023 r. zakończono pouczenie hodowców drobiu w przypadku stwierdzenia niezgodności w ich gospodarstwach, począwszy od kolejnych kontroli pracownicy inspekcji weterynaryjnej, w przypadku łamania zapisów rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego, będą nakładali kary finansowe 

 

UPLOTKA DO POBRANIA DLA MIESZKAŃCÓW:

ULOTKA