flaga i godło polskie

Lokalizacja drogi:

Powiat: wołowski

Gmina: Wińsko

Miejscowość/Miejscowości: Brzózka – Głębowice

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Brzózka – Głębowice

Zadanie obejmuje drogę gminną zapewniającą połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszarów wiejskich (6 wsi: Trzcinica Wołowska, Głębowice, Białawy Wielkie, Białawy, Brzózka, Rudawa), ośrodków gospodarczych (Wińsko, Wołów) oraz 22 przedsiębiorców (CEIDG stan z 25 marca 2019 roku) prowadzących działalność gospodarczą na terenie objętym wnioskiem, ważną dla społeczności lokalnych (agroturystyka, usługi: np. budowlane, transportowe, edukacja). Planowane zadanie znacznie przyczyni się do podniesienia efektywności realizacji zadań publicznych poprzez poprawę dostępu do instytucji świadczących usługi publiczne w zakresie zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Ważnym elementem zadania jest poprawa i ułatwienie mieszkańcom dostępu do gminnego ośrodka zdrowia, szkół oraz innych instytucji. Realizacja zadania zwiększy również bezpieczeństwo obywateli poprzez skrócenie dojazdu karetki pogotowia, wozów straży pożarnej oraz wozów ważnych dla transportu zbiorowego. Projektowana przebudowa publicznej drogi gminnej pomiędzy miejscowościami Brzózka – Głębowice da mieszkańcom gminy możliwość szybszego dotarcia do głównej miejscowości – Wińska i do miasta, które jest siedzibą powiatu – Wołowa. Przebudowa tej drogi jest niezbędna, aby zapewnić połączenie komunikacyjne obszaru wiejskiego – gminy wiejskiej Wińsko. Wińsko jest głównym i najbliższym ośrodkiem gospodarczym w gminie.

Droga gminna objęta wnioskiem o dofinansowanie zapewnia spójność sieci dróg publicznych. Jej podstawowa funkcja to łączenie miejscowości Brzózka i Głębowic oraz łączenie dróg wyższej kategorii (dróg powiatowych). Początek Drogi (km 0+0,0) jest włączony w miejscowości Brzózka do drogi powiatowej nr 1113D Wrząca Śl. – Smogorzów Wlk., koniec w km. 3+411,13 u wlotu do drogi powiatowej nr 1114D Lubiel-Białawy Wlk.-Głębowice – Pełczyn.
Realizacja zadania usprawni komunikację i połączenie drogowe poprzez połączenie dwóch dróg powiatowych: nr 1113D Wrząca Śl. – Smogorzów Wlk. oraz drogi powiatowej nr 1114D Lubiel – Białawy Wlk.- Głębowice – Pełczyn. Znacznemu skróceniu (z 19 km do 9 km) ulegnie odcinek dowozu dzieci i młodzieży z wyżej wymienionych wsi do szkoły w Wińsku.

Realizacja zadania: 2019 – 2020 r.

Fundusz dróg samorządowych

Zadanie zrealizowane w roku 2019 – 2020 dofinansowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Brzózka-Głębowice