Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza aż 6 naborów wnioskówo przyznanie pomocy, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR NR 1/2022 – ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ  w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 2/2022 – ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 3/2022 – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKLANEGO  w  ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”  – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 4/2022 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 5/2022 –  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO w ramach przedsięwzięcia P V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

NABÓR NR 6/2022 – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH  w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA V. „POZNAJEMY PRZYRODĘ I DZIEDZICTWO „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” – PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Termin przyjmowania wniosków we wszystkich naborach: od 21 marca do 15 kwietnia (w ostatnim dniu do godz.13:00).

Więcej informacji na stronie: https://lgdodra.pl/

Biuro Lokalnej Grupy DziałaniaKraina Łęgów Odrzańskichświadczy doradztwo i konsultacje w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy, należy tylko wcześniej umówić się z doradcą pod nr tel: 509 347 189 lub e-mail: biuro@lgdodra.pl.

Na stronie znajduje się grafik doradztwa wyjazdowego we wszystkich gminach LGD na marzec oraz terminy szkoleń: https://lgdodra.pl/leader/doradztwo-i-szkolenia/