Prace budowlane na odcinku drogi powiatowej Rudawa – Smogorzówek planowane są do realizacji w miesiącu sierpień 2024 r.
Całkowite zamknięcie drogi planowane jest w momencie układania warstwy bitumicznej.
O konkretnym terminie poinformujemy w momencie uzyskania informacji od generalnego Wykonawcy.