Rada Gminy Wińsko zakończyła dziś swoją działalność w dotychczasowym składzie. Stało się to okazją do podziękowań i pożegnań. Było poważnie i uroczyście. Momentami wzruszająco. Zarówno Pani Przewodnicząca Rady jak i Pani Wójt podziękowały Radnym za wspólną pracę. Z kwiatami i podziękowaniami w sesji uczestniczyli przedstawiciele Sołtysów. „Moje podziękowanie dla całej Rady- powiedziała Jolanta Krysowata- Zielnica- dla wszystkich radnych, za to że byli zgodni. Nikt spośród radnych nie grał na siebie, nie robił na złość, nie piętrzył problemów. Wszyscy prawdziwie zainteresowani byli sprawami naszej społeczności. I dlatego mogliśmy aż tak dużo zrobić w tej kadencji. Mam porównanie. Poprzednia była bez porównania trudniejsza i mniej efektywna”. Wkrótce wybory samorządowe. I pierwsza sesja radych nowej kadencji.

 

 

\