Dziś ważny dzień dla Gminy Wińsko Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie  st. bryg. Wojciech Maciejewski, Wójt Gminy Wińsko Jolanta Krysowata –Zielnica oraz Prezes OSP Orzeszków Robert Guzera wzięli  udział w uroczystym podpisaniu trójstronnego porozumienia o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jednostki OSP Orzeszków. W spotkaniu wziął  również udział  Zastępca Naczelnika Wydziału kpt. Bartłomiej Charzewski.

Podpisane porozumienie to pierwszy krok do włączenia jednostki OSP Orzeszków w struktury KSRG. Porozumienie wraz z wnioskiem i opinią Komendanta Powiatowego PSP w Wołowie zostanie przesłane do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, następnie wniosek zostanie przedstawiony do Komendanta Głównego PSP, który wyda decyzję o włączeniu jednostki OSP do KSRG.

Po wprowadzeniu podmiotu do KSRG, OSP w Orzeszkowie będzie  trzecią  jednostką na terenie Gminy Wińsko  operującą w ramach Systemu.