Tauron na swojej stronie internetowej opublikował wzór oświadczenia dla osób uprawnionych do skorzystania z zamrożenia cen prądu w podwyższonym limicie.

Są to następujące grupy osób:

– osoby niepełnosprawne (limit 2600 kWh),

– rolnicy (limit 3000 kWh),

– rodziny wielodzietne (limit 3000 kWh).

Oświadczenie należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca 2023r. Jego brak uniemożliwi rozliczanie prądu po tańszych cenach z początku 2022 r. Rachunek za prąd w 2023 r. trzeba będzie zapłacić według stawek dla 2023 r. od pierwszej kWh, a nie dopiero po przekroczeniu limitu 2600 kWh albo 3000 kWh. Dlatego nie zwlekajcie.

Oświadczenie można wydrukować i podpisać, a potem wysłać pocztą, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Można też przesłać oświadczenie w formie elektronicznej, ale pod warunkiem, że będzie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Adres e-mail do wysłania takiego oświadczenia to dom@tauron.pl

ZAŁĄCZNIK:

1-oswiadczenie-1-tauron-37599720