Informujemy, że nowe wnioski w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” można składać już tylko do 29.02.2024 r.

W związku  z tym, osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portal Beneficjenta – Wrocław (fos.wroc.pl)

Następnie wniosek przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej (papierowo lub podpisany profilem zaufanym) w terminie do 15.03.2024 r. (liczy się data wpływu do WFOŚiGW we Wrocławiu).

UWAGA: wnioski muszą być złożone w obu formach tj. elektronicznej do 29.02.2024 r. oraz podpisanej do 15.03.2024 r. Wnioski, które wpłyną po tych terminach, nie będą rozpatrywane.

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_2274,ostatnie-dni-naboru-wnioskow-do-pp-moja-woda