Spis Powszechny w jednej ze świetlic wiejskich.

Gminne Biuro Spisowe będzie spisywało respondentów w sobotę 25 września od godz. 14.00 w Baszynie, w świetlicy wiejskiej.
Mobilny punkt zostanie uruchomiony podczas festynu rodzinnego i akcji „Szczepimy się”.
To już ostatnia możliwość spisu w punkcie mobilnym dla mieszkańców Baszyna, a także sąsiednich miejscowości Domanice i Chwałkowice.
Spisywać można się także w specjalnym punkcie w Urzędzie Gminy Wińsko.

Potrzebne dane:

  1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
  3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków mieszkalnych  jednorodzinnych)
  4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
  5. Wykonywany zawód
  6. Adres miejsca pracy

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.

Przypominamy, udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy. Nie odmawiaj udziału w spisie – odmowa jest zagrożona karą grzywny.