W marcu 2023 r. Gmina Wińsko podpisała Porozumienie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn.: „Pomoc dla repatriantów”. Dzięki uzyskanej dotacji Gmina zapewni repatriantom i członkom ich najbliższych rodzin lokalne mieszkalne z komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy.

Gmina zawarła porozumienie ze Skarbem Państwa – Wojewodą Dolnośląskim na utworzenie łącznie 6 mieszkań w miejscowościach: Wińsko, ul Piłsudskiego (3 mieszkania), Wińsko, ul. Ogrodowa (1 mieszkanie), Rudawa (2 mieszkania).

Uzyskana dotacja łącznie na wszystkie mieszkania wynosi: 1 585 053,00 zł