Mieszkańcy Gminy Wińsko!

Miło jest nam poinformować, iż Gmina Wińsko otrzymała 200 000,00 zł na realizację inwestycji pn. „Budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Szlaku Odry w Gminie Wińsko poprzez utworzenie kąpieliska i Bazy Obsługi Turystyczno-Rekreacyjnej Krainy Łęgów Odrzańskich wraz z powstaniem ścieżki rowerowej”.

Dofinansowanie jest już pewne, ponieważ w dniu 04-11-2020 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Dolnośląskim!

W ramach inwestycji powstanie:

  • 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • zostanie przebudowany 1 obiekt infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
  • zostaną wykonane 2 km ścieżek rowerowych.

Już w czerwcu 2021 r. Wójt Gminy Wińsko zaprasza do Kąpieliska Zlew Słup w całkiem w nowej odsłonie!

Celem operacji jest: utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wraz ze stworzeniem szlaków rowerowych pomiędzy miejscowościami znajdującymi się na Szlaku Odry w Gminie Wińsko.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, podziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.