Gminne Biuro Spisowe zaprasza do mobilnego punktu spisowego w Bibliotece Publicznej w Krzelowie w dniu 15 lipca 2021 roku w godzinach od 10.00 do 14.00, a do  mobilnego punktu spisowego w Bibliotece Publicznej w Głębowicach w dniu 14 lipca 2021 roku w godzinach od 10.00 do 14.00.

Potrzebne dane:

  1. Numer PESEL wszystkich członków rodziny
  2. Powierzchnia użytkowa lokalu/budynku mieszkalnego
  3. Rok budowy  budynku  (dotyczy  budynków  mieszkalnych  jednorodzinnych)
  4. Poziom wykształcenia wszystkich członków rodziny
  5. Wykonywany zawód
  6. Adres miejsca pracy

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby zgłosili się do punktu spisowego.