Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru ogłaszanego w 2023 roku od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Program priorytetowy Moja Woda – nabór 2023

Jak złożyć wniosek o płatność i uzyskać wypłatę dotacji?
Jeśli otrzymałeś pismo z informacją o przyznaniu dofinansowania oraz nadanym numerem umowy w ramach Programu Moja Woda stałeś się BENEFICJENTEM PROGRAMU MOJA WODA.
Pismo to stanowi dowód zawarcia umowy dotacji.
W momencie, gdy zrealizowałeś w całości planowane zadanie możesz starać się o zwrot środków czyli wypłatę dotacji. W tym celu należy złożyć WNIOSEK o PŁATNOŚĆ wraz z załącznikami.

Pamiętaj, że WNIOSEK o PŁATNOŚĆ należy złożyć nie później niż do dnia 31.07.2024r.
Pamiętaj, że jeżeli masz budynek nowo budowany to na dzień złożenia dokumentów do wypłaty, budynek mieszkalny jednorodzinny powinien być oddany do użytkowania. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.
Dotacja zostanie przelana na numer konta podany we wniosku o dofinansowanie nie później niż do 31.12.2024 r.

Dokumenty rozliczeniowe są dostępne pod adresem: Moja Woda 2023 dokumenty rozliczeniowe