Gmina Wińsko planuje w pierwszym półroczu montaż lamp ulicznych solarnych, łącznie 27 szt. Ze względu na inwestycje drogowe lampy te zostaną umieszczone po zapowiedzianej modernizacji. Środki na zakup będą pochodzić z Funduszu Sołeckiego, zgodnie z uchwałami sołeckimi na rok 2024, oraz ze środków inwestycyjnych Gminy Wińsko.