Krzelów jest dużą wsią usytuowaną przy szosie prowadzącej z Konar do Wyszęcic. Po zachodniej stronie miejscowości przebiegają tory kolejowe linii Ścinawa – Rawicz. Przy Krzelowie znajduje się stacja kolejowa.

Główny układ miejscowości tworzy przebiegająca w linii płn.-płd. droga Konary- Wyszęcice. W środkowej części wsi droga ta krzyżuje się z drogą prowadzącą z Przyborowa do Słupa. Wieś posiada układ ulicówki.

Od udokumentowanych początków obecna miejscowość Krzelów złożona była z dwóch części: południowej nazywanej Krehlau, oraz północnej określanej jako Ober-Nieder-Krehlau. Pierwsze historyczne wzmianki dotyczące miejscowości pochodzą z początku wieku XIII i związane są z, istniejącym już wówczas, tutejszym kościołem parafialnym. Choć nie zachowały się dokumenty lokacyjne, można przypuszczać, iż wieś ta lokowana była na prawie niemieckim.
Według danych z 1845 roku Krzelów składał się z dwóch zasadniczych części: południowej Krehlau, oraz północnej Ober-Nieder Krehlau. W części południowej wyróżnione zostały dwie części: królewską, należącą do urzędu Dominialnego w Wołowie, oraz część parafialną należącą do tutejszego kościoła. Obejmującą 10 posesji. Od roku 1902 na terenie Krzelowa znajduje się Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek.

Kościół p.w. Św. Marcina

Kościół w Krzelowie po raz pierwszy wzmiankowany był już w roku 1220. Następna informacja o kościele zawarta została w, pochodzącej z 1305 roku, Liber fundationis episcopa-tus Yratislawiensis. Również w dokumencie wydanym w 1376 roku, przez kardynała Johanna z Wołowa, jest mowa o tutejszym kościele parafialnym. Krzelowski kościół posiadał bardzo duże uposażenie. Do proboszcza należała część wsi, w roku 1845 obejmująca 10 posesji. Obecny kościół zbudowany został w roku 1860. Został wzniesiony w stylu neogotyckim. W kościele znajdują się XVI-wieczne płyty nagrobne. Teren wokół kościoła, pełniący niegdyś funkcję cmentarza, ogrodzony został ażurowym ceglanym murem.