Krzelów
Sołtys: Lech Pawłowski
Rada sołecka: Adam Kozłowski, Kamil Poźniak, Przemysław Ryśkiewicz, Piotr Podbucki
Kontakt: Krzelow@winsko.pl
Liczba mieszkańców: 713 (Krzelów), 57 (Młoty)