„Mądrze postępujesz wypadku nie spowodujesz” hasło kampanii prewencyjnej KRUS

Każde gospodarstwo rolne, niezależnie od wielkości i profilu produkcji, wyposażone jest w warsztat narzędziowy. Czasem jest to duże odrębne pomieszczenie, ale bywa również, że jest to niewielka wydzielona część garażu bądź wiaty. Pracę w tych pomieszczeniach wykonuje się okresowo i w niewielkim wymiarze czasu, jednak i tak dochodzi do wielu wypadków grożących utratą zdrowia i życia. Duża część z nich to upadki rolników wskutek potknięć o pozostawione na ciągach komunikacyjnych przedmioty, pozostałe to uderzenia i przygniecenia przez upadające przedmioty (młotki, lewarki, klucze itp.), a także zranienia odpryskami metali, tarcz szlifierskich, itp..
Tym i wielu innym zdarzeniom można zapobiec. Dobrze wyposażony, urządzony i wyposażony warsztat służy rolnikowi. Pozwala efektywnie i bezpiecznie konserwować, naprawiać maszyny oraz sprzęt znajdujący się w gospodarstwie rolnym.
O czym należy pamiętać urządzając warsztat narzędziowy?
– o ergonomicznym usytuowaniu blatu roboczego i rozmieszczeniu narzędzi oraz sprzętu
– utrzymywaniu ładu i porządku w warsztacie narzędziowym, m.in. usunięciu kabli i skrzynek narzędziowych z ciągów komunikacyjnych, a także wyrównanie nawierzchni podłóg
– używaniu środków ochrony indywidualnej (ochron oczu podczas prac związanych m.in. z dłutowaniem, szlifowaniem i spawaniem; ochron dróg oddechowych podczas pracy w zapyleniu; ochronników słuchu itd. przy dużym hałasie)
– utrzymywaniu narzędzi w dobrym stanie technicznym
– zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczenia
– utrzymywaniu instalacji i urządzeń elektrycznych w dobrym stanie technicznym, regularnym kontrolowaniu izolacji kabli
– wyznaczeniu odpowiedniego miejsca na zagospodarowanie odpadów
– wyposażeniu w osłony i inne zabezpieczenia ruchomych części maszyn i urządzeń
– neutralizowaniu i usuwaniu wszelkich wycieków olejów i płynów
– prawidłowym oświetlaniu pomieszczenia i blatu roboczego
– wyposażeniu warsztatu w gaśnice i apteczkę pierwszej pomocy
– widocznym oznakowaniu kanałów naprawczych.