Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, zaprasza Rolników do wzięcia udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Uczestnikami konkursu mogą być gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jedna osoba)
Termin zgłaszania gospodarstw do konkursu upływa 22 kwietnia 2022 r.
Regulamin oraz formularz zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej krus.gov.pl