Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła IV edycję „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”.

Konkurs zainicjowany jest przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę i został objęty Jej Honorowym Patronatem.

Adresatami konkursu są Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru KGW.

Termin przesyłania zgłoszeń: od 15 stycznia do 31 marca 2024 r.

Wszystkie niezbędne informacje, w tym regulamin konkursu i wzór karty zgłoszeniowej, są dostępne na stronie: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich